FUTBOLS (11)

Atbilstības kritērijs:CSIT čempionātos nedrīkst piedalīties profesionālie spēlētāji, kas piedalās valsts čempionātos.

Komandu sacensības – vīrieši (16 gadi un vecāk)

Komandu sastāvs: 11 spēlētāji, 7 rezerves spēlētāji, 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 dakteris vai trenera asistents, 1 komandas menedžeris – kopā 22 cilvēki

Tehniskā komisija

Thomas Valle

Futbola priekšsēdētājs

FSGT,
14, Rue Scandicci,
93508 Pantin Cedex,
France
E-pasts: thomas.valle1@gmail.com
Telefons: +33 1 4942 2319

Boris Dimitrov BORISOV

Futbola sekretārs

BWF Sport & Health
Macedonia Square 1
1040 Sofia
Bulgaria
E-Pasts: borisbd2000@abv.bg
Telefons: +359 2 4010 461

CSIT Futbola noteikumi