DŽUDO

Atbilstības kritērijs: Džudokas no top 100 officiālā IJF reitingā (vispārējā senioru klase) nevar piedalīties CSIT čempionātos.

Individuālās un komandu sacensības – vīrieši un sievietes

Seniori 17 gadi un vecāk

Individuālās sacensības – kategorijas:

– Vīrieši: līdz 60 kg, līdz 66 kg, līdz 73 kg, līdz 81 kg, līdz 90 kg, līdz 100 kg, virs 100 kg

Spēles ilgums: 4 minūtes

– Sievietes: līdz 48 kg, līdz 52 kg, līdz 57 kg, līdz 63 kg, līdz 70 kg, līdz 78 kg, virs 78 kg

Spēles ilgums: 4 minūtes

Komandu sacensības – kategorijas:

– Vīrieši: līdz 66 kg, līdz 73 kg, līdz 81 kg, līdz 90 kg, virs 90 kg

Spēles ilgums: 4 minūtes

– Sievietes: līdz 52 kg, līdz 57 kg, līdz 63 kg, līdz 70 kg, virs 70 kg

Spēles ilgums: 4 minūtes

Komandu sastāvi:

Vīrieši: 5 atlēti (pa 1 katrā kategorijā), 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 8 personas.

Sievietes: 5 atlēti (pa 1 katrā kategorijā), 1 tiesnesis, 1 treneris, 1 komandas vadītājs – kopā 8 personas.

Piebilde: džudo atlēti var piedalīties vairāk nekā vienā (1) sporta veida, ja vien sacensību programmas nepārklājas (piem. pludmales cīņa ); tiek respektēti katra sporta veida atbilstības kritēriji un īpašie sporta noteikumi to atļauj.

Tehniskā komisija

Georges MICHEL

Džudo priekšsēdētājs

AFSTB,
Boulevard de l’Empereur 13,
1000 Bruxelles,
Belgium

E-Pasts: michel.georges@telenet.be
Telefons: +32 477 226 733
Fakss: +32 2 548 3231 

Patrick HANNECART

Džudo priekšsēdētājs

AFSTB,
Boulevard de l’Empereur 13,
1000 Bruxelles,
Belgium

E-Pasts: patrick.hannecart@gmail.com
Telefons: +32 491 103 556
Fakss: +32 2 548 3231

CSIT džudo noteikumi